Free Image Hosting at www.ImageShack.us

- - - ID : Naar een identitaire stroming in Nederland ! - - -

vrijdag, oktober 20, 2006

Het grote politieke taboe: immigratie door Hans CROOIJMANS in De Scopist, oktober 2006.

Politici lopen in de aanloop naar verkiezingen met een grote boog heen om de weer groeiende instroom van asielzoekers en de blijvend hoge immigratie uit Turkije, Marokko en Oost-Europa.

Wouter Bos had gelijk, de algemene politieke beschouwingen ontaardden in ‘een flutdebat’. Maar daar was hijzelf volop debet aan. Want met name Bos misbruikte de belangrijkste discussieweek van het politieke jaar om zijn tegenstanders vliegen af te vangen en verkiezingspropaganda te maken. Dus kregen we welles-nietes spelletjes over vragen als: is het kabinet wel of niet medeverantwoordelijk voor de economische opleving? En zijn mensen er met het nieuwe zorgstelsel een paar tientjes voor- of achteruit gegaan? Geen doorwrochte betogen over waar het de komende jaren heen moet met de samenleving, over het opkrikken van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, over het vooral in grote steden weer de kop opstekende beleid om multiculturele problemen met fluwelen handschoenen aan te pakken. En zelfs geen woord over een onderwerp dat vier jaar geleden nog een revolte veroorzaakte: immigratie.

Terwijl daar toch alle reden toe is. Want na enkele jaren van daling, neemt de immigratie dit jaar weer toe. En het zijn helaas niet alleen ‘kenniswerkers’ die aan de deur kloppen. Deels gaat het om Polen die werk doen waarvoor vele tienduizenden Nederlandse werklozen zich te goed voelen. En voor een belangrijk deel houdt - ondanks de strengere normen die dit kabinet invoerde - de vermaledijde gezinsvorming en gezinshereniging uit landen als Marokko en Turkije aan. Daar lijft het niet bij. Beperkingen op de instroom van Polen en zeven andere Oost-Europese landen worden per 1 januari zo goed als zeker opgeheven. En het is slechts een kwestie van tijd voordat ook de nieuwe EU-burgers uit Bulgarije en Roemenie op de stoep staan. Voeg daarbij dat in Nederland - in tegenstelling tot vrijwel alle andere Europese landen - het aantal asielzoekers sinds vorig jaar weer stijgt (in 2005 waren het er 12.350, in de eerste helft van 2006 alweer ruim 9.000) en het moge duideijk zijn dat de sociale problemen zich in Nederland weer zullen gaan opstapelen. Want hoe je het wendt of keert, immigranten en asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in de statistieken voor werkloosheid, schoolverlating en misdaad.

Beperking van de immigratie zou politici - met name die van linkse signatuur - moeten aanspreken. Want het zijn vooral de laagst opgeleide en minst bedeelde burgers, onder wie vele vroegere immigranten, die door de aanhoudende instroom van buiten Nederland op de arbeidsmarkt en in hun woon- en leefomgeving onder druk komen te staan. Maar nee hoor. Wouter Bos belooft gewoon een ‘generaal pardon’ voor alle asielzoekers die ‘al langere tijd’ (hoe lang is dat eigenlijk?) in Nederland zijn. Steeds vaker wordt immigratie als remedie genoemd tegen de vergrijzing en onbetaalbaarheid van de AOW. Maar ook dat is onzin, zo toonde deze studie van het CPB aan.

Bron: Management Forum De Scopist

De Nederlander is hartstikke rechts door Sylvain EPHIMENCO in Trouw, 20 oktober 2006.

Nog niet zolang geleden was de term conservatief een van de ergste verwensingen die je in Nederland naar het hoofd van een medediscussiant kon slingeren. Het kan verkeren in het Koninkrijk aan Zee. Gisteren las ik een stuk in Trouw over de presentatie van het boek ’Ruimte op rechts’. Daarin voorspelde politicoloog Jos de Beus dat we aan de vooravond staan van een ’lange conservatieve golf’.

Ik ben geneigd om dat soort politieke voorspellingen met een pond zout in mijn binnenzak te consumeren. Niets hachelijker dan lange-termijnvoorspellingen in periodes waarin politieke omwentelingen op iedere straathoek staan te loeren.

Intrigerend is wel dat Jos de Beus lid is van de PvdA, wat zijn beweringen extra gewicht geeft. Wanneer hij dan zegt dat ’linkse partijen nog wel kunnen winnen, maar niet meer met een links programma’, ben je sneller geneigd hem te geloven dan bijvoorbeeld een belijdende aartsconservatief als Bart Jan Spruyt. Het is onmiskenbaar waar dat na de Fortuyn-episode linkse partijen voorzichtig naar rechts zijn opgeschoven. Het geldt met name de PvdA met de AOW-kwestie, terwijl de partij in haar programma het fortuyneske thema immigratie/integratie niet helemaal heeft losgelaten. En binnen GroenLinks sluimert een even voorzichtige richtingenstrijd over de koers van de partij onder Femke Halsema. Begin dit jaar werd Femke door de JOVD (de peuterafdeling van de VVD) tot ’liberaal van het jaar’ uitgeroepen.

Maar hoe zit het bij de kiezers? Gisteren snelde ik naar de Stemwijzer en kreeg hierover een antwoord in de vorm van een hamerslag. Ik weet natuurlijk dat de resultaten van de Stemwijzer geen garantie bieden voor een juiste electorale afspiegeling op de avond van de verkiezingen. Veel van de respondenten die de 30 vragen hebben ingevuld, zullen niet het stemadvies volgen dat ze van het computerprogramma krijgen. Toch geeft de Stemwijzer een aardige inkijk in de Nederlandse psyche. Mijn conclusie: Nederland is hartstikke rechts, maar dan stiekem! Zoals refo’s die vroeger hun satanische tv-toestel in een kastje met gesloten deuren verstopten.

De drie klein-rechtse partijen die in de peilingen vooralsnog een onbeduidende rol spelen, vertegenwoordigen bij de Stemwijzer samen de eerste Nederlandse politieke stroming. Van de 584.568 mensen die gisterenochtend de vragen hadden ingevuld, kregen 159.863 een advies om op de LPF, Groep Wilders of EénNL te stemmen. Dat is 27 procent van het totaal en dat zou goed zijn voor bijna 40 kamerzetels! En dit terwijl de socialistische stroming met PvdA en SP samen, niet verder komt dan 129.511 stemadviezen (22 procent). Niemand moet er dan van opkijken wanneer 76 procent van alle respondenten criminele Antillianen terug naar de Antillen wil sturen (vraag 20).

En dan te bedenken dat sommige linkse bourgeois met een beschamend stemadvies voor Geert Wilders in hun binnenzak, straks op Femke en Wouter gaan stemmen. De Beus heeft dus gelijk. Alleen dreigt zijn ’conservatieve golf’ op een tsunami te gaan lijken.

Bron: Trouw

zondag, oktober 08, 2006

Vraaggesprek met Geert WILDERS in De Volkskrant, 8 oktober 2006.

Een afspraak met Geert Wilders heeft nogal wat voeten in aarde. Ruim tevoren wordt de locatie, het Haagse hotel Des Indes, door Wilders’ veiligheidsmensen gescreend op verdachte figuren en objecten. Ook de verslaggevers ontkomen niet aan een controle: zijn zij wel wie zij zeggen dat zij zijn? Het hotelpersoneel wordt er zenuwachtig van, maar de politicus zelf kijkt bij binnenkomst niet op of om: sinds twee jaar ondergaat hij ‘dit circus’ elke dag. Wel zou hij het prettig vinden als hij nou eens de kans krijgt om te laten zien dat hij meer te bieden heeft dan kritiek op de islam. Misschien dat ook de haat jegens hem dan wat afneemt. ‘Ik blijf hopen dat ik ooit weer een normaal leven kan leiden.’

Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?
‘De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.’

Wat schieten we daar mee op?
‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

Wanneer dacht u: dit gaat mis?
‘Ik heb vijftien jaar in de Utrechtse wijk Kanaleneiland gewoond. Ik heb gezien hoe de buurt veranderde. Toen ik er kwam waren minderheden nog in de minderheid, toen ik er vertrok was het precies andersom. Dat merkte je: veel inactiviteit, veel criminaliteit. Hoe vaak heb ik niet moeten rennen van mijn auto naar de voordeur om veilig binnen te komen? Dat was geen feest. Het is gewoon een vieze, smerige wijk geworden. Praat maar eens met de wijkagenten, wat ze iedere dag meemaken. Veel ellende. Veel criminaliteit.’

Heeft dat iets met de islam te maken?
‘Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.’

Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit?
‘Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Eén op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims, desnoods met oorlog. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit dus in die gemeenschap zelf.’

Hoe ziet Nederland eruit in 2020, als u het mag zeggen? Zie je nog moskeeën? Hoofddoekjes op straat, döner kebab-zaken?
‘Wellicht een stuk minder. De moslims hangen in ieder geval onze normen en waarden aan. Ze accepteren de scheiding van kerk en staat en de gelijkheid van mannen, vrouwen en homoseksuelen. De overlast, de criminaliteit, de uitkeringsafhankelijkheid, de ellende zijn verdwenen. Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.’

Meer lezen »